گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی خورموج

نمونه سوالات درس شبکه های محلی

سؤال 1 : منظور از شبكه هاي Extranet، Intranet، Internet، MAN، WAN، LAN، Campus، Enterprise چيست ؟
سؤال 2 : هر كدام از شبكه هاي فوق براي چه كاربردهايي در نظر گرفته شده اند ؟
سؤال 3 : نمونه پروتكلهاي هر يك از شبكه ها، تكنولوژيهاي ارتباطي، نمونه تجهيزات، توپولوژيها را به همراه چند نمونه مثال ذكر كنيد؟
سؤال 4 : تكنولوژيهاي مختلف Ethernet براي سرعت هاي 10، 100 و 1000 كدامند ؟
سؤال 5 : بخشهاي مختلف پشته پروتكل TCP/IP (Protocol Stack) را شرح دهيد؟
سؤال 6 : لايه هاي مختلف پشت پروتكل ISO را شرح دهيد ؟
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1387ساعت 22:30  توسط علیرضا چمکوری  | 

نمونه سوال درس برنامه سازی 2

1-           برنامه­اي بنويسيد كه تعداد ثانيه، دقيقه و روز يك سال را چاپ كند.

2-           برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و عدد بعدي و قبلي و خود عدد را به ترتيب چاپ كند.

3-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

4-           برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

5-           برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و زوج يا فرد بودن آنرا مشخص كند.

6-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح گرفته و عملگرهاي محاسباتي را بر روي آنها اعمال كرده و پاسخ آنها را چاپ كند.

7-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته مشخص كند آيا يكي از اين دو عدد بر ديگري بخش پذير است يا خير؟

8-           برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد بين اين دو عدد را چاپ كند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1387ساعت 22:14  توسط علیرضا چمکوری  | 

پروژه درس مستند سازی

حداکثر زمان ارایه پروژه روز امتحان درس فوق می باشد.

جهت تحویل به عالی شهر مراجعه شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1387ساعت 22:11  توسط علیرضا چمکوری  |